چگونگی انتخاب گیربکس مناسب

هنگام انتخاب یک گیربکس ، تعدادی ضرایب وجود دارد که می تواند در سایز نهایی گیربکس تاثیر گذار باشد.
اطلاعات موجود در انتخاب ویژگی های گیربکس و اطلاعات فنی، جزییات  این ضرایب را  برای استفاده در فرایند انتخاب
فراهم میکند.
روش انتخاب زیر یک راهنمایی گام به گام جهت انتخاب گیربکس را برای کسانی که با این فرایند اشنا نیستند را فراهم می کند.
یک مثال نیز  جهت کمک به فرایند انتخاب نیز استفاده شده است.

 
اطلاعات اختصاصی
1. سرعت ورودی گیربکس (rpm)
2. سرعت خروجی گیربکس (rpm)
3. پیکربندی گیربکس
4. گشتاور خروجی مورد نیاز (N.m)
5. ساعت کارکرد در روز
6. توان ورودی مرجع (الکتروموتور)
7. برنامه گیربکس
8. تعداد شروع ( استارت) در ساعت
9. روش انتقال
10. دوره کار ( Running Time %)
11. دمای محیط کار


انتخاب ضرایب طراحی
گام اول: ضریب بار ( F1 )

با استفاده از اطلاعات مشخص شده شماره های 5 ، 6 و7 در بالا ، ضریب بار را از جدول زیر انتخاب کنید.
 
 
 
Shock Load Category
3 2 1
Punching Machinery
Shears
Foging Presses
Vibrators
Rolling Mills
Extremely Heavy lifts
Heavy Duty Roller conveyors
Heavy Duty Lifts
Hoists
Mixer
Cranes
Heavy Duty Textile Machinery
Woodworking Machinery
Paper Machinery
 Conveyor Belts
Generators
Ventilation
Light TextileMachine
Rotating Machine Tools
 

 
 
 
Input Power Source Shock Load Category
Single Cylinder Piston Machine Piston Machine Hydro Motor Electric Motor
Operating Time Per Day  Operating Time Per Day  Operating Time Per Day
10 < 10 ≤2 10 < 10 ≤2 10 < 10 ≤2
1.75 1.50 1.25 1.50 1.25 1.00 1.25 1.00 0.9 1
2.00 1.75 1.50 1.75 1.50 1.25 1.50 1.25 1.00 2
2.50 2.25 2.00 2.25 2.00 1.75 1.75 1.50 1.50 3
 

گام دوم: ضریب تعداد دفعات شروع کردن ( F2 )
با استفاده از اطلاعات مشخص شده شماره 8 در بالا،ضریب دفعات شروع کردن را از جدول زیر انتخاب کنید. 
 
Starting Frequency Factor
 
F2=1.0 Up to 20 starts per hour
F2=1.1 Up to 60 starts per hour
F2=1.3 Up to 200 starts per hour
F2=1.5 Up to 600 starts per hour
on Request more than 600 starts per hour
 
 
 

گام سوم : ضریب انتقال بار  ( F3 )
با استفاده از اطلاعات مشخص شده شماره 9 در بالا.

 
Transmission Load Factor Transmission Mechanism
Dynamic PreLoad
1.00 - Clutches
1.00 → 1.25 - Gears a Full Type
1.25 → 1.50 1.00 →1.25 Chains
1.00 → 1.25 2.00 → 2.50 Flat Belts
1.00 → 1.25 1.50 → 2.00 V-Belts Toothed Belts
 

گام چهارم :ضریب حد حرارتی-چرخه کار (duty cycle) ( F4 )

با استفاده از اطلاعات مشخص شده شماره 10 در بالا.

حد حرارتی-چرخه کار-ضریب را از جدول زیر انتخاب کنید.

 
20 40 60 80 100 Duty Cycle Per Hour (%)
2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 Thermal Limit Factor
 

گام پنجم :ضریب حد حرارتی- دمای محیط  (F5)


 
50 40 30 20 10 Ambient Temperature
0.62 0.75 0.87 1.00 1.20 Thermal Limit Factor


محاسبه داده ها

گام ششم : محاسبه نسبت تبدیل                                             

Input speed /Output speed                                   
بر فرض مثال : »
 1000/500:2
بنابراین 2:1 کاهشی 


گام هفتم : محاسبه گشتاور خروجی تصحیح شده


 Required Output Torque  *  F1  * F2 * F3                  

توجه : جایی که بیش از دو شافت خروجی وجود دارد گشتاور خروجی مورد نیاز برای گیربکس ، مجموع تک تک گشتاورهای خروجی شافت های خروجی می باشد .
»
 187.5  = 1.00 * 1.00 * 1.25 * 150

گام هشتم : محاسبه توان خروجی تصحیح شده 

Required Output Torque * Output speed / 9550
»
(187.5 * 500) / 9500 = 9.82 kw

گام نهم : محاسبه  توان ورودی 

Output Power / Efficiency

( بازدهی گیربکس بین  95% و 98%  بعد از راه اندازی اولیه )
»
9.82 / 0.98 = 10.02 kw

انتخاب گیربکس

 
برچسب ها : نحوه انتخاب ، گیربکس ، اصفهان ، روش های راه اندازی الکتروموتور ، قیمت الکتروموتور موتوژن تبریز ، الکتروموتور چیست ، قیمت الکتروموتور تک فاز ، قیمت الکتروموتور چینی ، قیمت الکتروموتور ، الکتروموتور موتوژن ، الکتروموتور ضد انفجار ex ، الکنروموتور ex ، موتور ضد جرقه ex ، موتور ضد انفجار ex ، موتور ex ، نحوه انتخاب الکتروموتور ، الکتروموتور بدنه چدن ، الکتروموتور بدنه آلومینیوم ، الکتروموتور چینی ، الکتروموتور گوانگلو ، الکتروموتور وگ ، فروش الکتروموتور ضد انفجار در اصفهان ، الکتروموتور ضدانفجار ، جمکو ، الکتروموتور جمکو ، فروش الکتروموتور موتوژن در اصفهان ، نمایندگی موتوژن در اصفهان ، نمایندگی موتوژن ، الکتروموتور شیردوش ، الکتروموتور ترمز دار ، الکتروموتور پمپ سه فاز ، الکتروموتور پمپ تکفاز ، الکتروموتور پمپ تک فاز ، الکتروموتور دالندر ، الکتروموتور دو سیم پیچ دو سرعته ، الکتروموتور دو سرعته ، الکتروموتور تک فاز ، الکتروموتور تکفاز ، الکتروموتور سه فاز ، الکترومورتور چندمنظوره ولت ، الکتروموتور چند منظوره ، شرکت ولت ترکیه ، لیست قیمت الکتروموتور ولت ، لیست قیمت الکتروموتور ولت در اصفهان ، فروش الکتروموتور در اصفهان ، فروش الکتروموتور ولت در اصفهان ، فروش الکتروموتور ولت ، الکتروموتور ولت ، الکترو موتور ، الکتروموتور ، انتخاب موتور گیربکس موتوژن ، انتخاب موتور گیربکس ، نحوه انتخاب موتور گیربکس ، انتخاب موتور برای گیربکس ، انتخاب موتور و گیربکس ، روش انتخاب موتور گیربکس ، لیست قیمت گیربکس ، موتور گیربکس کوچک ، قیمت موتور گیربکس ، قیمت گیربکس حلزونی ، گیربکس الکتروموتور ، الکترو گیربکس ، موتور گیربکس dc ، فروش موتور گیربکس ، توان ورودی و خروجی گیربکس ، انتخاب موتور گیربکس ، الکترو گیربکس ایلماز ، الکترو گیربکس sew ، الکترو گیربکس اروپایی ، فروش گیربکس کوچک ، قیمت الکترو گیربکس ، انواع گیربکس ، گیربکس چیست ، طرز کار گیربکس ، گیربکس صنعتی ، گیربکس حلزونی ، فروش گیربکس ، الکترو گیربکس چیست؟ ، الکترو گیربکس موتوژن ، الکترو گیربکس ایرانی ، الکتروگیر بکس
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری