الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسراه اندازي الکتروموتور سه فاز با جریان تکفاز

الکتروموتورهاي سه فاز را میتوان با جریان تکفاز راه اندازي نمود.

در راه اندازي الکتروموتورهاي سه فاز با جریان تکفاز از یک خازن استفاده میکنند (در الکتروموتورهاي با قدرت زیاد اغلب از دو خازن که به دلیل زیاد شدن ظرفیت، موازي بسته شده اند نیز استفاده میشود) که خازن با سیم پیچی، سري یا موازي میشود و جریان در شاخهاي که با آن سري شده است جلو افتاده و اختلاف فاز به وجود میآورد و باعث گردش موتور میشود.
جهت گردش بستگی به روش اتصال خازن دارد. قدرت الکتروموتور نیز به روش اتصال پلاك موتور (ستاره یا مثلث) و انتخاب نوع خازن (تعیین ظرفیت) بستگی دارد که معمولا با انتخاب دقیق میتوان حداکثر قدرت در حالت یکفاز را به 70 تا 75 درصد در حالت سه فاز رساند. مقدار ظرفیت خازن به ازاي هر کیلو وات قدرت با ولتاژهاي مختلف شبکه (طرز اتصال کلافها) به شرح زیر میباشد:
  • شبکه 110 ولتی ظرفیت خازن 250 میکروفاراد
  • شبکه 220 ولتی ظرفیت خازن 70 میکروفاراد
  • شبکه 380 ولتی ظرفیت خازن 22 میکروفاراد
ضمنا گشتاور راه اندازي در موتور سه فازي که با انتخاب ظرفیت مناسب خازن با برق یک فاز، معمولا از 25تا 30 درصد در حالت سه فاز بیشتر نمیگردد و چون خازن باید دائما در مدار قرار گیرد، از نوع روغنی میباشد. شکلهاي زیر اتصال موتور سه فاز با جریان یکفاز را در حالتهاي مختلف نشان داده است. بیشترین قدرت مورد استفاده موتورهاي سه فاز با برق یکفاز 5 براي ایجاد گشتاور بیشتر در راه اندازي میتوان از یک خازن شیمیایی استفاده کرد (ولی باید بعد از به کار افتادن موتور، خازن راه اندازي را از مدار قطع کرد در صورتی که خازن اولیه روغنی در مدار باقی میماند).
 

راه اندازي الکتروموتور سه فاز با جریان تکفازراه اندازي الکتروموتور سه فاز با جریان تکفازراه اندازي الکتروموتور سه فاز با جریان تکفاز
اتصال مثلث چپ گرد             اتصال ستاره راست گرد          اتصال ستاره چپ گرد

 
برچسب ها : راه اندازي الکتروموتور سه فاز با جریان تکفاز ، فروش الکتروموتور ، قیمت الکتروموتور موتوژن تبریز ، الکتروموتور چیست ، قیمت الکتروموتور تک فاز ، قیمت الکتروموتور چینی ، قیمت الکتروموتور ، الکتروموتور موتوژن ، الکتروموتور ضد انفجار ex ، الکنروموتور ex ، موتور ضد جرقه ex ، موتور ضد انفجار ex ، موتور ex ، نحوه انتخاب الکتروموتور ، الکتروموتور بدنه چدن ، الکتروموتور بدنه آلومینیوم ، الکتروموتور چینی ، الکتروموتور گوانگلو ، الکتروموتور وگ ، فروش الکتروموتور ضد انفجار در اصفهان ، الکتروموتور ضدانفجار ، جمکو ، الکتروموتور جمکو ، فروش الکتروموتور موتوژن در اصفهان ، نمایندگی موتوژن در اصفهان ، نمایندگی موتوژن ، الکتروموتور شیردوش ، الکتروموتور ترمز دار ، الکتروموتور پمپ سه فاز ، الکتروموتور پمپ تکفاز ، الکتروموتور پمپ تک فاز ، الکتروموتور دو سیم پیچ دو سرعته ، الکتروموتور دو سرعته ، الکتروموتور تک فاز ، الکتروموتور تکفاز ، الکتروموتور سه فاز ، الکترومورتور چندمنظوره ولت ، الکتروموتور چند منظوره ، شرکت ولت ترکیه ، لیست قیمت الکتروموتور ولت ، لیست قیمت الکتروموتور ولت در اصفهان ، فروش الکتروموتور در اصفهان ، فروش الکتروموتور ولت در اصفهان ، فروش الکتروموتور ولت ، الکتروموتور ولت ، الکترو موتور ، الکتروموتور
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری