الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسچپگرد راستگرد الکتروموتور تک فاز با راه انداز دائم در مدار
طرز تغییر جهت گردش موتورهای تک فاز القائی با توجه به نوع راه اندازی می تواند متفاوت باشد. ولی در هر حال باید جهت جریان در یکی از سیم پیچ های اصلی یا راه انداز عوض شده تا جهت گردش محور موتور تغییر کند. اگر جهت جریان در هر دو سیم پیچ را عوض کنیم یا جای فاز و نول را عوض کنیم جهت گردش موتور تغییر نخواهد کرد. همچنین در الکتروموتورهای با خازن موقت در مدار و دو خازنی که دارای کلید تابع دور می باشد نمی توان چپگرد و راستگرد سریع انجام داد چرا که کلید گریز از مرکز در حالت کار عادی موتور تغییر وضعیت داده و سیم پیچ راه انداز و خازن از مدار خارج نموده است که برای تغییر جهت گردش موتور باید دور محور موتور به کمتر از یک سوم دور نامی موتور کاهش پیدا کرده و کلید تابع دور به حالت اولیه برگشته، بعد موتور را به برق وصل نمود.
برای تغییر جهت گردش موتور تک فاز با خازن دائم در مدار می توان دو سر سیم پیچ راه انداز را عوض کرد و یا با استفاده از مدار زیر، در مدار قدرت یا تعویض سیم نول بین دو سر خازن می توان جهت گردش موتور را تغییر داد. در این حالت نوع سیم پیچی عوض می شود یعنی در حالت اول سیم پیچی اول (U1 و U2) مستقیما به فاز و نول وصل شده (سیم پیچ اصلی) و سیم پیچ دوم (Z1 و Z2) با خازن سری شده و بعد به فاز و نول وصل می شود ولی در حالت چپگرد، سیم پیچی اول با خازن سری شده و سیم پیچی دوم مستقیما به فاز و نول وصل می شوند.
 
مدار قدرت چپگرد راستگرد الکتروموتور تک فاز با راه انداز دائم در مدار
مدار قدرت چپگرد راستگرد الکتروموتور تک فاز با راه انداز دائم در مدار


 
برچسب ها : الکتروموتور ، الکترو موتور ، الکتروموتور ولت ، فروش الکتروموتور ولت ، فروش الکتروموتور ولت در اصفهان ، فروش الکتروموتور در اصفهان ، لیست قیمت الکتروموتور ولت در اصفهان ، لیست قیمت الکتروموتور ولت ، شرکت ولت ترکیه ، الکتروموتور چند منظوره ، الکترومورتور چندمنظوره ولت ، الکتروموتور سه فاز ، الکتروموتور تکفاز ، الکتروموتور تک فاز ، الکتروموتور دو سرعته ، الکتروموتور دو سیم پیچ دو سرعته ، الکتروموتور دالندر ، الکتروموتور پمپ تکفاز ، الکتروموتور پمپ سه فاز ، الکتروموتور ترمز دار ، الکتروموتور شیردوش ، نمایندگی موتوژن ، نمایندگی موتوژن در اصفهان ، فروش الکتروموتور موتوژن در اصفهان ، الکتروموتور جمکو ، جمکو ، الکتروموتور ضدانفجار ، فروش الکتروموتور ضد انفجار در اصفهان ، الکتروموتور وگ ، الکتروموتور گوانگلو ، الکتروموتور چینی ، الکتروموتور بدنه آلومینیوم ، الکتروموتور بدنه چدن ، نحوه انتخاب الکتروموتور ، موتور ex ، موتور ضد انفجار ex ، موتور ضد جرقه ex ، الکنروموتور ex ، الکتروموتور ضد انفجار ex ، الکتروموتور موتوژن ، قیمت الکتروموتور ، قیمت الکتروموتور چینی ، قیمت الکتروموتور تک فاز ، الکتروموتور چیست ، قیمت الکتروموتور موتوژن تبریز ، فروش الکتروموتور
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری