الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس3- آماده سازی، راه اندازی و توقف
الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس1-3- آماده سازی و راه اندازی
*کنترل شود که قطعه عینکی محفظه آببندی با نیروی کم و به صورت متقارن بسته شده باشد. سفت کردن بیش از حد و یا کج قرار گرفتن آن باعث قطع جریان سیال خنک کننده محور و داغ کردن آن شده و ممکن است بوش روی محور معیوب گردد. در پمپ های کوچک با توان جذبی کم، سفت کردن بیش از حد قطعه عینکی باعث تحمیل اضافه بار به موتور خواهد شد.
*هنگام چرخاندن محور با دست نباید اثری از صدای سایش غیرعادی وجود داشته باشد.
*اگر پمپ دارای یاتاقان روانکاری با روغن است، محفظه یاتاقان باید تا سطح مجاز با روغن پر شود، (به بخش 5-2-2 و 5-3-2 مراجعه شود.)
*قبل از راه اندازی، پمپ باید توسط سیال موردنظر و به روش پر کردن هواگیری شود.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس1-1-3- راه اندازی مکش منفی
شیر قطع و وصل مسیر رانش باز می شود تا هوا بتواند در زمان هواگیری، از پمپ و مسیر مکش خارج شود. هواگیری را می توان به کمک یک ظرف یا مخزن پر کننده و از طریق شیر روی سوراخ هواگیری انجام داد و یا از یک پمپ دیگر به عنوان پمپ هواگیری استفاده نمود. پس از تکمیل هواگیری شیر مسیر رانش کاملا بسته می شود.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس2-1-3- راه اندازی در مکش مثبت
شیر قطع و وصل مسیر رانش باز می شود تا هوا در زمان هواگیری، از پمپ خارج شود. سپس شیر قطع و وصل مسیر مکش به آرامی باز می شود تا پمپ هواگیری شود. در نهایت شیر مسیر راهنش را بسته و وجود فشار مثبت در مکش بازرسی می شود.
پمپ با شیر بسته مسیر رانش راه اندازی می شود. در راه اندازی اولیه، جهت چرخش محور بررسی شود. در پمپ های راست گرد جهت چرخش در صورتی که از طرف کوپلینگ پمپ نگاه شود در جهت عقربه های ساعت خواهد بود. گاهی جهت صحیح چرخش با علامت پیکان روی پمپ مشخص می شود.
اگر پمپ برعکس کار کند باید بلافاصله متوقف شود. اگر محرکه پمپ الکتروموتور سه فاز باشد کافیست اتصال دو فاز در جعبه ترمینال با هم عوض شود. بهتر است این کار توسط برق کار انجام گیرد.
پس از آنکه پمپ به دور کامل رسید، شیر مسیر رانش به آرامی باز می شود تا زمانی که فشار کار مورد نظر روی فشار سنج خوانده شود. در صورتی که توان موتور مطابق نقطه کار پمپ انتخاب شده باشد، باز کردن اضافی شیر پس از این نقطه ممکن است باعث اضافه بار کشیدن آن شود. توصیه می شود هنگام تنظیم نقطه کار از آمپرسنج استفاده گردد تا اطمینان حاصل شود که آمپر جذبی از مقدار مجاز تجاوز نمی کند.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس3-1-3- محفظه آببندی با نوار آببندی
گلند (قطعه عینکی) محفظه آببندی (شکل 13) با نیروی کم بسته می شود به طوریکه پس از راه اندازی مقدار قابل توجهی نشتی وجود خواهد داشت. اگر پس از مدت معینی نشتی به مقدار مناسب تقلیل پیدا نکرد، در حالیکه پمپ کار می کند، مهره های پیچ های دو سر مربوط به قطعه عینکی را باید به آرامی و بطور متقارن تا حدی سفت نمود که نشت آب به صورت قطره قطره باشد. اگر قطرات آب از محفظه آببندی خارج نشود و و یا خروج دود مشاهده گردد باید مهره ها را به آهستگی شل کرد. پس از تجدید نوارهای محفظه آببندی تا زمانی که نوارهای مذکور خوب جا نیفتاده اند بازدیدهای مرتب و تنظیم های متوالی لازم خواهد بود.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس4-1-3- محفظه آببندی با آببند مکانیکی
پمپ هایی که دارای آببند مکانیکی هستند هرگز نباید، تحت هیچ شرایطی، قبل از هواگیری کامل حتی بطور کوتاه مدت و آزمایشی راه اندازی شوند. زیرا این عمل منجر به صدمه دیدن آببند مکانیکی خواهد شد. ممکن است در مراحل اولیه راه اندازی نشت آب قابل ملاحظه شود ولی پس از جا افتادن آببند مکانیکی نشت آب بند می آید.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس2-3- متوقف کردن
شیر قطع و وصل مسیر رانش بسته شود. پس از خاموش کردن محرکه، آرام و یکنواخت بودن چرخش محور تا توقف کامل آن را تحت نظر قرار دهید. اگر احتمال یخ زدن آب داخل پمپ وجود دارد آب آن را با باز کردن درپوش تخلیه، خالی نمایید.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس3-3- توقف طولانی مدت
اگر پمپ برای مدت زمان طولانی متوقف خواهد بود باید به دقت حفاظت شود. ممکن است در مواردی پمپ به طور کامل پیاده شده و پس از تمیز و خشک نمودن قطعات دوباره سوار شود. فلنج های مکش و رانش با درپوش پلاستیکی کور شود تا از ورود اجسام خارجی به پمپ جلوگیری گردد. تمام سطوح ماشین کاری شده که پس از سوار شدن پمپ در معرض هوا باشد باید با مواد محافظ خوب پوشش داده شود یا حداقل روغن یا گریس کاری شود.
اگر پمپ جهت تعمیرات با سازنده عودت داده می شود باید نخست آب آن کاملا تخلیه شود و تمام فلنج ها به دقت درپوش زده شده و کور شود. پمپ باید همواره در حالت سوار شده کامل انتقال یابد زیرا سطوح آببندی قطعات مجزا ممکن است در حین حمل و نقل صدمه ببیند.


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری