الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس6- راهنمای عیب یابی پمپ های گریز از مرکز
 
جدول (8) عیب یابی و روش رفع آن
موارد عیب شماره مربوط به رفع عیب
آبدهی پمپ کافی نیست 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.18.28
موتور بار زیادی تحمل می کند 12.13.14.15.20.26.27
فشار خروجی پمپ زیاد است 15
درجه حرارت بلبرینگ ها زیاد است 22.23.24.25
نشت آب از پمپ 28
نشت زیاد آب از نوار گرافیتی محور 16.17.19.20.21.22
پمپ روان کار نمی کند 3.6.11.12.19.22.23.25.29.30
افزایش بیش از اندازه درجه حرارت داخل پمپ 3.6.18
صدای برخورد سنگ با فلز 31

عیب و روش رفع آن:

1- پمپ تحت فشار معکوس بسیار زیاد کار می کند.
 • شیر فلکه خروجی را آنقدر باز کنید تا پمپ در نقطه کار خود تنظیم شود.
2- پمپ فشار موردنیاز شبکه را نمی تواند تامین کند.
 • پروانه ای با قطر بزرگتر انتخاب نمایید.
 • سرعت دوران (موتور احتراق داخلی یا توربین) را افزایش دهید. (حداکثر دور مجاز را لحاظ کنید).
3- پمپ و لوله ها کاملا از آب پر نشده و احتیاج به هواگیری دارند.
 • پمپ و لوله ها را هواگیری کنید.
4- مسیر لوله یا کانال پروانه دچار گرفتگی شده است.
 • اجسام خارجی را از داخل پمپ و یا لوله مکش خارج کنید.
5- حبس هوا در لوله ها
 • وضعیت لوله ها را اصلاح کنید.
 • شیر هواگیری نصب کنید.
 • اتصالات مسیر لوله ها را از لحاظ آببندی کنترل کنید.
6- پمپ از عمق زیادی مکش می کند.
 • ارتفاع مایع را در مخزن مکش تغییر دهید.
 • شیر فلکه لوله مکش پمپ را کاملا باز کنید.
 • چنانچه افت فشار در لوله مکش زیاد است، وضعیت لوله های مکش را اصلاح نمایید.
 • وضعیت صافی ها را در لوله مکش کنترل کنید.
7- بار مکش پمپ زیاد است.
 • مسیر مکش و صافی پمپ را تمیز کنید.
 • ارتفاع مایع در چاهک مکش تنظیم کنید.
 • وضعیت مسیر مکش را اصلاح کنید.
8- هوا به محفظه آب بندی نفوذ می کند.
 • مجرای مایع خنک کاری را تمیز نمایید. در صورت لزوم مایع خنک کاری را از یک منبع خارجی تامین نمایید و یا فشار مایع خنک کاری را افزایش دهید.
 • نوار آببندی محور را عوض کنید.
9- جهت گردش معکوس است.
 • جای دو سیم فاز را در تابلوی برق عوض کنید.
10- سرعت دورانی خیلی کم است.
 • سرعت دوران را افزایش دهید. (حداکثر دور مجاز را لحاظ کنید).
 • ولتاژ برق را کنترل نمایید.
11- قطعات داخلی پمپ (پروانه یا رینگ های سایشی) بیش از حد فرسوده شده اند.
 • آنها را تعویض کنید.
12- فشار خروجی پمپ کمتر از مقدار لازم است.
 • با تنظیم شیر فلکه لوله رانش نقطه کار مورد نظر را تنظیم نمایید.
 • در صورت تحمل بار زیاد به طور مداوم، پروانه را تراش بدهید.
13- وزن مخصوص یا ویسکوزیته مایع مورد پمپاژ بیش از اندازه است.
 • با دفترفنی تماس بگیرید.
14- پیچ های قطعه عینکی بیش از اندازه سفت است یا بطور یکسان سفت نشده است.
 • پیچ های قطعه عینکی را تنظیم کنید.
15- سرعت دوران بیش از اندازه است.
 • سرعت دوران (موتور احتراق داخلی یا توربین) را کاهش دهید.
16- نوار آببندی محور خراب شده است.
 • وضعیت نوار آب بندی را کنترل کرده و در صورت لزوم عوض کنید.
17- سطح بیرونی بوش محافظ محور زیر بوده یا خراشیده شده است.
 • بوش محافظ محور را عوض کنید.
18- آبدهی خیلی کم است.
 • میزان حداقل آبدهی را افزایش دهید.
19- قطعه عینکی و یا محفظه آببند مکانیکی به طور صحیح در جای خود بسته نشده اند و یا جنس نوار گرافیکی صحیح انتخاب نشده است.
 • اشکال را رفع کنید.
20- پمپ به سختی کار می کند.
 • وضعیت مکش را تغییر دهید.
 • پمپ را مجددا تراز کنید.
 • روتور را بالانس دینامیکی کنید.
 • فشار دهانه ورودی پمپ را افزایش دهید.
21- پمپ و موتور تراز نیستند.
 • کوپلینگ را کنترل کرده و در صورت لزوم مجددا تراز کنید.
22- پمپ از تعادل خارج شده است.
 • وضعیت اتصال لوله ها را کنترل کرده و محل اتصال پمپ را محکم کنید.
23- فشار محوری بیش از اندازه است.
 • سوراخ های تعادل پروانه را تمیز کنید.
 • رینگ های سایشی را عوض کنید.
24- مقدار نامتناسب و یا کیفیت پایین ماده روانکاری
 • ماده روانکار کافی، با کیفیت مناسب به کار ببرید.
25- فاصله صحیح بین کوپلینگ ها رعایت نشده است.
 • طبق نقشه نصب، کنترل کنید.
26- ولتاژ برق خیلی کم است.
 • با اداره برق محل تماس بگیرید.
27- موتور دو فاز کار می کند.
 • فیوز خراب را عوض کنید.
 • محل اتصال کابل ها را کنترل کنید.
28- پیچ ها شل شده اند.
 • پیچ ها را سفت کنید.
 • واشر کاغذی را عوض کنید.
29- روتور بالانس نیست.
 • روتور را تمیز کنید.
 • روتور را به صورت مکانیکی متوازن کنید.
30- بلبرینگ ها خراب شده اند.
 • بلبرینگ ها را عوض کنید.
31- پمپ دچار کاویتاسیون (حفره زایی) شده است.
 • شیر فلکه رانش را تا قطع صدای برخورد سنگ با فلز، ببندید.
 • دمای سیال مورد پمپاژ را کاهش دهید.
 • دور پمپ را کمتر کنید. 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری