الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکستعمیر:
  تعمیر می بایست تحت شرایط بی خطر انجام شود و می بایست از این اطمینان حاصل شده باشد که الکتروموتور از شبکه قطع شده و بدون ولتاژ باشد. گذشته از این مطمئن باشید که مدارات دیگر (شامل ترمزها و گرم کن های ضد چگالش، دستگاه های تهویه) نیز از شبکه قطع شده اند.

بلبرینگ ها: 
الکتروموتورهای ما با بلبرینگ های عمر بالا تجهیز شده اند که مستعد حمل نیروهای محوری و شعاعی و ترکیبی (مطابق جدول 5) بطور موثر هستند.
 
جدول 5- مشخصات بلبرینگ های مورد استفاده در الکتروموتورهای آلومینیومی
سایز بلبرینگ تیپ الکتروموتور
6201-2Z 56
6202-2Z 63
6202-2Z 71
6204-2Z 80
6205-2Z 90
6206-2Z 100
6306-2Z 112
6308-2Z 132
6309-2Z 160

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسعیب یابی:
 
عیب یابی در موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی-عیوب مکانیکی
عیب ها علت رفع عیب
تنها زمانیکه موتور کوپل می شود لرزش ایجاد می شود. اعضای انتقال قدرت یا ماشین متحرک معیوب باشند. اعضای انتقال قدرت را کنترل نموده و مشکلات را رفع نمایید.
فشار تسمه خیلی بالا است. تسمه را شل کنید. اتصال تسمه را کنترل نمایید. پولی محکم کننده تسمه بکار ببرید.
غیر هم مرکز بودن کوپلینگ موتور و ماشین متحرک محور شفت موتور و ماشین متحرک را هم مرکز نمایید.
عیب در کوپلینگ دنده ای کوپلینگ را اصلاح نمایید. چرخدنده ها را به طور صحیح به همدیگر جفت کنید.
بالانس ناکافی سیستم انتقال قدرت یا ماشین متحرک بالانس سیستم را کنترل نمایید.
هنگامیکه کوپلینگ وجود ندارد ارتعاش ایجاد می شود. برینگ زنگ زده است. در صورت امکان برینگ ها را کنترل نموده و در صورت نیاز تعویض نمایید.
پیچ و مهره ها شل هستند.  درصورت امکان برینگ ها را کنترل نموده و در صورت نیاز تعویض نمایید.
در سیم پیچی ها مدار اتصال کوتاه وجود دارد. به بخش عیوب الکتریکی نگاه کنید.
عدم بالانس در اعضای انتقالی وجود دارد. روتور را با کوپلینگ یا پولی دوباره بالانس نمایید.
موتور تحت بار کامل راه اندازی نمی شود (نویز مغناطیسی طبیعی است) شمارنده گشتاور خیلی بالا است. سیستم انتقال قدرت و رنج آن را کنترل نمایید. موتور را بدون بار بکار اندازید.
کمی ولتاژ شبکه ولتاژ را اندازه بگیرید.
موتور بدون بار بکار می افتد اما سرعت در بار کامل کاهش می یابد. قطعی یک فاز بعد از اینکه موتور راه اندازی می شود. شبکه و خطوط را کنترل نمایید.
قطعی در سیم پیچی قفس سنجابی (در این حالت، آمپرمتر در سیم پیچی استاتور نوسان می کند) روتور را کنترل کنید. اگر نیاز باشد آنرا تعویض کنید.
موتور در حالت بدون بار زیاده گرم می شود. اتصال اشتباه (مثلا Δ بجای Y) اتصال را اصلاح نمایید.
ولتاژ زیاد شبکه جریان و لتاژ شبکه را در حالت بی باری اندازه بگیرید.
خنک کاری ناکافی، ورودیهای هوا مسدود گشته است. ورودیهای هوا را تمیز کنید.
موتور جریان زیادی جذب می کند و در بار کامل زیاد گرم می شود. بار موتور زیاد شده است. جریان جذب شده را کنترل کنید.
پایین یا بالا بودن ولتاژ شبکه جریان و ولتاژ را کنترل کنید.
قطعی یک فاز فاز قطعی را جستجو نمایید.
روتور با استاتور تماس پیدا می کند. فاصله هوایی را کنترل نمایید.
نویز غیر عادی در موتور عیب مکانیکی یا الکتریکی شاید وجود دارد. در عیوب الکتریکی، نویز زمانیکه جریان قطع می شود ظاهر می گردد. در عیوب مکانیکی نویز با ارتباط با سرعت متنوع می گردد.
در عیوب الکتریکی لطفا با مرکز خدمات پس از فروش ما تماس حاصل نمایید. عیوب مکانیکی کنترل لازم را می طلبد. در صورت نیاز برینگ ها را تعویض نمایید.
سرعت اشتباه در موتورهای پل متغیر اتصال اشتباه اتصال را کنترل و تصحیح نمایید.
موتور یا پل متغیر تنها با یک سرعت می چرخد. علتها با آنچه در موتورهای تک سرعته هست شبیه هستند. اتصالات را بخاطر سرعت کنترل نمایید در هرکدام از موتورهایی که منطبق با پیشنهادهای فوق بکار نمی افتند.
جریان های فاز بسیار متفاوت اند. ولتاژهای متفاوت فاز ولتاژ را کنترل کنید.
قطعی خط یا سیم پیچی ها وجود دارد. سیم پیچی ها و خط را کنترل کنید.
گرمای روتور بالا می رود. سرعت کاهش پیدا می کند و موتور نویز تولید میکند. عیب در سیم پیچی قفس سنجابی روتور را تعویض نمایید.
 


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری